لطفا کمی صبر کنید

نفت تهران 1-1 پیکان تهران؛ شاگردان هومن افاضلی باز هم نباختند