لطفا کمی صبر کنید

عنایتی: قول می دهم مشکی پوشان در لیگ برتر می ماند؛ کسب یک امتیاز در زمین حریف خوب است