لطفا کمی صبر کنید

فغانی: خواسته ما این است هر پاداشی برای تیم ملی در نظر گرفته‌ اند، برای ما در نظر بگیرند