لطفا کمی صبر کنید

جلالی: پیکان می تواند به روزهای خوب بازگردد؛ بازیکنان ما بیهوده زیر فشار برد قرار گرفتند