لطفا کمی صبر کنید

ارطوعرول ساعلام: امیدوارم با برد به استقبال بازی های آسیایی برویم؛ در خلق موقعیت مشکل داریم