لطفا کمی صبر کنید

سپاهان برنده پرونده شش میلیاردی برونو سزار

سرانجام یک باشگاه ایرانی موفق شد با طلسم شکنی کند و در مجامع بین المللی برنده یکی از پرونده های جنجالی دعوی در دادگاه شود.