لطفا کمی صبر کنید

پتر چک هم‌چنان در حسرت کلین شیت ۲۰۰

پتر چک باز هم نتوانست کلین شیت کند تا تعداد کلین شیت‌های او هم‌چنان در عدد ۱۹۹ باقی بماند.