لطفا کمی صبر کنید

پیروزی و صدرنشینی آاِک با شجاعی

آاِک آتن که در ترکیب از بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد برابر آستراس تریپولیس پیروز شد.