لطفا کمی صبر کنید

بازتاب بُرد پرسپولیس در سایت AFC

سایت AFC پیروزی پرسپولیس مقابل نسف قرشی را برد خوب در خانه عنوان کرد.