لطفا کمی صبر کنید

ترکیب اصلی رئال برای بازی با آلاوس اعلام شد

رئال مادرید از ساعت 18.45 در سانتیاگو برنابئو میزبان آلاوس است.