لطفا کمی صبر کنید

تمرین تیم ملی وزنه برداری همراه با موسیقی اجباری!/ سلیمی و مرادی غایب بودند

ملی پوشان وزنه برداری در حالی تمرینات خود را برای بازیهای آسیایی آغاز کردند که مجبور بودند صدای برگزاری همایش را هم همزمان تحمل کنند.