لطفا کمی صبر کنید

مرتضی و تیمش در اردوی اتریش؛ ریکاوری یاران پورعلی گنجی در استخر