لطفا کمی صبر کنید

توپچی‌ها به‌دنبال پیدا کردن جایگزین چک

آرسنالی‌ها در صدد جذب یک دروازه‌بان هستند.