لطفا کمی صبر کنید

مدافع استقلال از بیمارستان مرخص شد

مدافع تیم فوتبال استقلال از بیمارستان مرخص شد.