لطفا کمی صبر کنید

تکلیف مدیر فنی تیم‌های ملی تکواندو مشخص می‌شود

قرار است بزودی مدیر فنی تیم‌های ملی تکواندو معرفی شود و به احتمال فراوان تا پیش از پایان سال این انتصاب انجام خواهد شد.