لطفا کمی صبر کنید

درسی که جودوی ایران از درخشش مولایی و محجوب گرفت!

کسب نتایج خوب سعید مولایی و جواد محجوب در مسابقات اخیر دو درس بزرگ به جودوی ایران داد.