لطفا کمی صبر کنید

راموس: بازی با پاری سن ژرمن فرصت بی نقصی برای اثبات دوباره خودمان بود