لطفا کمی صبر کنید

راهیابی نوشاد به جدول اصلی تور جهانی پینگ پنگ قطر

نوشاد عالمیان با شکیت حریف روس خود راهی جدول اصلی تور جهانی پینگ پنگ قطر شد.