لطفا کمی صبر کنید

پیوس: منشا ۲ تا مشکل دارد!

شاید بهترین کسی که بتواند در مورد ناکامی گادوین منشا در گلزنی حرف بزند، فرشاد پیوس باشد.