لطفا کمی صبر کنید

رایان سسنیون: از زمان حضور شاو در ساوتهمپتون، بازی های او را دنبال می کنم