لطفا کمی صبر کنید

لوژنیکی بهترین ورزشگاه سال ۲۰۱۷ جهان شد

ورزشگاه لوژنیکی روسیه از سوی کارشناسان به عنوان بهترین ورزشگاه سال ۲۰۱۷ جهان انتخاب شد.