لطفا کمی صبر کنید

تولد یک زوج نابودگر در خط حمله استقلال؛ دبل آسیایی به سبک اسماعیلی و تیام