لطفا کمی صبر کنید

گره جديد در پرونده ژوزه

اگر فکر می‌کنید پرونده مانوئل ژوزه بسته شده و باشگاه از «شر» این پرونده عظیم رها شده، باید در تفکرات‌‌تان تجدید نظر کنید.