لطفا کمی صبر کنید

ونگر: بازیکنان فراموش کرده اند که چقدر خوب بوده اند؛ می توانم از گتوزو مشورت بگیرم