لطفا کمی صبر کنید

تلنگر (24): شخصیت قهرمانی و ذهنیت برنده را جایی نمی فروشند، آقای خلیفی!