لطفا کمی صبر کنید

رسمی؛ سیسینیو در سن 37 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد