لطفا کمی صبر کنید

نکته آماری؛ 17 سال از اولین حضور مسی در پیراهن آبی و اناری بارسلونا گذشت