لطفا کمی صبر کنید

گواردیولا: از حضور در یک چهارم نهایی خیلی خوشحالیم؛ نیمه دوم واقعا بد بودیم