لطفا کمی صبر کنید

پوچتینو: یوونتوس از 2 موقعیتش نهایت استفاده را برد؛ کابوس؟ فوتبال همین است