لطفا کمی صبر کنید

پیانیچ و بن عطیه، به علت دو اخطاره شدن در دور رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان غایب خواهند بود