لطفا کمی صبر کنید

نکات آماری؛ از شکسته شدن طلسم انگلیسی برای یوونتوس تا پایان شکست ناپذیری تاتنهام در لندن پس از 4 ماه