لطفا کمی صبر کنید

کیه لینی: شانس به سراغ تیم های شجاع می آید؛ به کمک تجربه بالای خود پیروز شدیم