لطفا کمی صبر کنید

تریپر: با عملکردی که مقابل یوونتوس داشتیم، مایه نا امیدی است که صعود نکردیم