لطفا کمی صبر کنید

بولت: به توانایی‌هایم اطمینان دارم

سریع‌ترین دونده جهان از آمادگی بالایش در آستانه برگزاری مسابقات قهرمان جهان صحبت کرد.