لطفا کمی صبر کنید

دیدار نیمه نهایی جام حذفی به وقت اضافه کشید / تساوی استقلال خوزستان و خونه به خونه در پایان ۹۰ دقیقه

دیدار استقلال خوزستان و خونه به خونه بابل در پایان نود دقیقه برنده‌ای نداشت