لطفا کمی صبر کنید

بازی شش امتیازی الغرافه در حضور طارمی

ایلنا: طارمی مقابل السیلیه از ابتدا بازی خواهد کرد.