لطفا کمی صبر کنید

رفع اتهام از زحمت کش ترین قشر فوتبالیستها/ هیچ کس کارگرها را دوست ندارد!

کسی از آنها انتظار گلزنی یا حرکات تکنیکی خارق العاده ندارد آنها شغلشان دوندگی و جنگندگی است.