لطفا کمی صبر کنید

عزت اللهی از ابتدا مقابل آرسنال به میدان می رود

هافبک ایرانی تیم امکار در ترکیب اصلی این تیم قرار دارد.