لطفا کمی صبر کنید

طرح نوشت؛ بنرهای ونگر باز هم تغییر کرد؟

ونگر با یک برد ارزشمند، از فشار انتقادات روی تیمش کاست.