لطفا کمی صبر کنید

دختران کاراته کای اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

رقابتهای کاراته انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان در بخش دختران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا با شناخت نفرات اعزامی به این مسابقات به پایان رسید.