لطفا کمی صبر کنید

ربیعی: باید نشاط را در جامعه کار و تولید بالا ببریم/ 360 ورزشگاه در کشور متعلق به کارگران است

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: در کشور دارای 360 ورزشگاه درحال استفاده یا در حال تکمیل داریم که متعلق به کارگران و خانواده آنان است.