لطفا کمی صبر کنید

زیدان: افرادی که فوتبال را می شناسند، می دانند که کریم خوب کار می کند؛ نیمار؟ در مورد بازیکنان تیم های دیگر صحبت نمی کنم