لطفا کمی صبر کنید

کونته: کانته مشکلی برای بازی کردن ندارد؛ نباید هیچ امتیازی در ادامه فصل از دست دهیم