لطفا کمی صبر کنید

خط و نشان نسف قارشی برای السد و پرسپولیس

نسف قارشی ازبکستان در هفته دوم لیگ ازبکستان به پیروزی پرگل دست یافت.