لطفا کمی صبر کنید

کونته: می خواستم تری را در چلسی نگاه دارم ولی او خواستار جدایی بود

کونته از تصمیمش برای حفظ تری صحبت کرده است.