لطفا کمی صبر کنید

اشاره ضمنی هاینکس به احتمال تمدید قرارداد با بایرن مونیخ

هاینکس ممکن است در فصل بعد هم روی نیمکت بایرن مونیخ حضور داشته باشد.