لطفا کمی صبر کنید

تمدید قرارداد پرسپولیسی‌ها بعد از بازی با الوصل کلید می‌خورد

باشگاه پرسپولیس قصد دارد بعد از دیدار برگشت برابر الوصل به صورت جدی برای تمدید قرارداد بازیکنانش وارد عمل شود.