لطفا کمی صبر کنید

پیتر اشتوگر؛ روزهای خوب با زنبورهای وست‌فالن

ایلنا: پیتر اشتوگر توانسته در مدت کوتاه حضورش در دورتموند توانسته خوش شانسی بزرگی را نصیب خود کند تا نشان دهد فاصله از اخراج نیمکت تیم ته جدولی کلن تا روزهای خوب با زنبورها آنقدر هم زیاد نیست.