لطفا کمی صبر کنید

پایان ماجرای برانکو و مسلمان؛ مهندس و پروفسور در یک مسیر

برانکو بعد از هفته‌ها به محسن مسلمان فرصت داد تا بار دیگر به ترکیب این تیم اضافه شود.