لطفا کمی صبر کنید

آ اس رم 3-0 تورینو؛ بازگشت ثبات به اردوگاه جالوروسی؛ گرگ ها با برد به استقبال شاختار می روند